Як часто проводити медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури

25 січня 2017
3452
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури здійснюють у 1−11-х класах.

До медико-педагогічного контролю в школі залучають:

  • медичний персонал лікувально-профілактичних закладів
  • медичних працівників школи
  • учителів.

Організаційні моменти забезпечує керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Графік проведення медико-педагогічного контролю розробляють з огляду на його орієнтовну кратність, наведену в додатку 1 до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 N 518/674.

Посада особи, яка здійснює контроль

Мінімальна кількість разів

Мета перевірки

на місяць

протягом семестру

протягом навчального року

Директор школи

1

2–3

Адміністративне інспектування

Заступник директора з навчально-виховної роботи

1

2–3

Методичне інспектування

Заступник директора з виховної роботи

1

4

8

Оздоровчо-виховна робота

Класні керівники

1

4

8

Відвідування учнями уроків фізичної культури, їхня дисциплінованість, успішність

Медичний персонал

1

3

6

Відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям учнів

Обов’язки між виконавцями розподіляють, зважаючи на графу «Мета перевірки» таблиці та залежно від об’єкта контролю. Можуть вивчати:

  • рівень навантаження учнів
  • відповідність фізичного навантаження статі
  • відповідність одягу та взуття учнів умовам проведення занять
  • гігієнічні умови місця проведення уроку:

– температура та вологість повітря

– ефективність вентиляції

– рівень освітленості

– якість і своєчасність вологого прибирання приміщень

– дотримання правил техніки безпеки

– наявність засобів першої медичної допомоги.