Як учителю підготуватися до виступу перед атестаційною комісією

17 лютого 2017
13036
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Незабаром виступ перед атестаційною комісією школи. Які є поради, прийоми, вправи, щоб учитель міг якісно підготуватися до виступу?

Відповідь

Проблема підготовки вчителя до виступу під час атестації актуальна тим, що аудиторія, перед якою має виступити педагог, цілковито відмінна від тієї, до якої він звик. Тут і очікування інші, і ставлення, і настрій, і мета. Особлива незручність, що вчитель має якомога ліпше презентувати себе, а до цього готові не всі педагоги.

Щоби нівелювати якісь особистісні перепони, підготуйтеся психологічно, зверніться по допомогу до практичного психолога школи.

Самостійно ж готуючись до виступу перед атестаційною комісією, яка вивчає вашу професійну діяльність, вчитель має передовсім відповісти на вісім головних запитань. Це необхідно, щоб уявити:

  • себе, свій виступ
  • той простір, у якому відбуватиметься виступ на атестації
  • слухачів як своєрідне цілісне явище, —

а отже й усвідомити і прийняти виступ як звичне та цілком зрозуміле явище.

Під час виступу перед атестаційною комісією особливу увагу приділіть структуруванню, аби:

  • зрозуміліше й доступніше пояснити основні тези
  • якісно продемонструвати свій інтелектуальний рівень, здатність аналізувати матеріал.

Матеріал для публічного виступу можна упорядкувати одним зі способів:

тематичний порядок

  • організовування основних положень виступу за категоріями або розділення їх за змістом
  • категоризацію можна здійснювати від загального до конкретного, від менш значущого до більш значущого

хронологічний порядок

  • перерахування основних положень відповідно до послідовності ідей або подій

логічний порядок

  • викладення основних положень так, щоб простежувалися причинно-наслідкові зв’язки, було помітно причину і результат дій чи бездіяльності

Найважливішими і найважчими моментами в публічному виступі є початок і кінець.

Закінчуючи промову, нагадайте членам атестаційної комісії про найголовніше зі сказаного, підсумуйте, наведіть на міркування.

Зауважте!

Досвідчений оратор припиняє свій виступ до того, як слухачі захочуть цього.

Вчителі, які атестуються, можуть скористатися пам’яткою для підготовки до виступу на засіданні атестаційної комісії.

Чотири кроки ефективного мовлення

Визначте конкретну мету виступу, адекватну складу та інтересам аудиторії, відповідну до ситуації

Зберіть, проаналізуйте та оцініть матеріал, що використовуватимете у промові

Організуйте і викладіть матеріал з огляду на специфіку аудиторії

Репетируйте виступ