Як оформлювати доповідну записку у навчальному закладі

21 січня 2021
40700
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У школі виникає чимало підстав для написання доповідних записок і щодо учнів, і щодо вчителів. Чи можна уніфікувати подання доповідних записок у школі, якими вимогами керуватися?

Відповідь

Чи запобігли перехресного забруднення: шість чеклістів

Доповідні записки у навчальних закладах складають або з власної ініціативи, або ж за вказівкою згори.

Загалом у школах виникає достатньо підстав для написання доповідних, як-то:

Часто доповідні записки, які стосуються основної діяльності закладу, традиційно (але безпідставно), називають службовими.

У документі керівника школи чи органу управління освітою сповіщають про:

  • конкретні факти, події, ситуацію
  • виконану роботу
  • висновки й пропозиції.

Реквізити внутрішньої доповідної записки

У тексті доповідної записки умовно виокремлюють дві частини, в яких:

  • спершу констатують, подають факти,  описують події, у яких пропонують розібратися
  • потім резюмують, подають прохання чи пропозиції доречних дій.

Доповідні, у яких керівника школи інформують про перебіг виконання певних робіт, завдань, подають регулярно. Ті з них, які стосуються діяльності навчального закладу, зберігають протягом п’яти років.

Внутрiшнi доповiднi записки реєструють окремо вiд зовнiшнiх. При цьому реєстрацiйний iндекс зовнiшнiм надають за журналом реєстрацiї вихiдних документiв.

І наостанок: строгих вимог до оформлення доповідних записок немає. Важливим є сам факт існування документа. Тому текст доповідної чи то на учня, чи то на вчителя, чи щодо будь-якої події, явища, ситуації має бути передовсім зрозумілим, недвозначним і читабельним.

Зразок доповідної записки про порушення трудової дисципліни