Які вимоги до ведення книги протоколів засідань педрад

14 березня 2017
14457
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (незалежно від форми власності, типу чи підпорядкування) ведуть книгу протоколів засідання педагогічної ради (деколи її називають книгою). Чи встановлено єдині вимоги до їх ведення?

Відповідь

У чинних інструкціях, що врегульовують документування і в школі, і в дошкільному закладі, книга протоколів засідань педагогічної ради — у переліку обов’язкової документації.

Після кожного засідання педради до книги вносять інформацію про:

  • номер протоколу
  • дату засідання
  • порядок денний
  • ухвалені рішення.

Записи до книги вносять хронологічно.

Пропуски засідань чи ухвалених рішень недопустимі.

Інформацію викладають максимально лаконічно, уникаючи складних синтаксичних конструкцій.

Форма книги протоколів

Книги протоколів допустимо вести і в паперовому, і у цифровому вигляді.

Паперова

У випадку ведення книги в паперовому вигляді всі записи здійснюють розбірливим почерком кульковою ручкою синього або чорного кольору.

Виправлення описок або помилок засвідчує підписом керівник навчального закладу, проставляючи печатку.

Електронна

Книгу протоколів цифрового формату обов’язково в кінці року роздруковують, аби, як і паперову:

  • прошити
  • пронумерувати
  • дати на підпис керівникові навчального закладу
  • скріпити печаткою.

Аналогічні дії проводять у випадку зміни керівництва закладу. При цьому прошиту й пронумеровану книгу реєстрації протоколів додають до актів здачі/прийняття. Ці акти роздруковують у двох примірниках і засвідчують двома підписами:

  • екс-керівника закладу
  • нового директора (завідувача).

Ваш навчальний заклад уже перейшов на електронний документообіг?

Строк зберігання книг протоколів

Строк

Діловодні роки

Суб’єкт зберігання

Протягом року

1

Голова педради (директор, завідувач)

Після завершення року

25

Архів загальноосвітнього навчального закладу

10

Архів дошкільного навчального закладу