Обчислення робочого часу вихователів дошкільного закладу

3 жовтня 2016
27308
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Частиною третьою статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» вiд 11.07.2001 № 2628-III визначено, що педагогічне навантаження вихователя групи загального типу дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить 30 год./тиждень.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Задля наступності й послідовності у роботі вихователів Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055, враховано 20 хв. кожного дня для передачі зміни вихователями.

З огляду на те що дошкільний заклад має 9-годинний режим роботи, та що норма педагогічного навантаження вихователя становить 6 год. на день (30 год. ÷ 5 днів), на одну групу необхідно 1,5 ставки вихователя. А враховуючи щоденні 20 хв. на передачу зміни вихователями — це 1,55 ставки.

Спільним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18.02.2011 № 1/9-114, № 02-8/100 роз’яснено, що на передачу зміни впродовж тижня вихователями витрачається 1,67 год. (20 хв. ÷ 60 хв. × 5 днів).

Оскільки режим роботи групи по 9 год. щодня, то тривалість перебування дітей протягом тижня становить 45 год. (9 год. × 5 днів). На передачу зміни вихователі витрачатимуть ще 1,67 год./тиждень (20 хв. ÷ 60 хв. × 5 днів).

Отож, загальна тривалість робочого часу вихователів однієї групи складатиме 46,67 год./тиждень (45 год. + 1,67 год.).

Якщо у групі працюють двоє вихователів, то час роботи одного вихователя складатиме:

  • на тиждень — 23,34 год. (46,67 год. ÷ 2)
  • на день — 4,67 год. (23,34 год. ÷ 5).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати