Атестація вихователя, який прийшов на роботу в дошкільний заклад після закінчення вишу

18 жовтня 2016
5241
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Згідно з пунктом 4.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Згідно з пунктом 3.18 Типового положення особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

З огляду на те що під час прийняття на роботу працівникові встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», він має право на позачергову атестацію через два роки роботи на займаній посаді і на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за умови відповідності вимогам, визначеним пунктом 4.4 Типового положення.

Слід також ураховувати, що обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації є умовою чергової атестації. Тож ця вимога не поширюється на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. Це передбачено пунктом 1.8 Типового положення.

Приміром, якщо вихователя прийняли на роботу у серпні 2014 року, то у 2016/2017 навчальному році йому за результатами позачергової атестації можуть присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Проходження підвищення кваліфікації у цей період не є обов’язковим.

Чергова атестація цього вихователя має відбутися у 2021/2022 навчальному році і до того часу він має пройти підвищення кваліфікації.

Як писати характеристику вихователя до атестації